Studentensport Vlaanderen

Studentensport Vlaanderen (SSV) is een federatie en valt onder het decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaams overkoepelende studentensportvereniging, met bijhorend uitvoeringsbesluit.

De doelstellingen en actiepunten voor Studentensport Vlaanderen worden per vier jaar in een beleidsplan gegoten. Bekijk hier het actuele beleidsplan.

Visie 

De Vlaamse (topsport)student vindt makkelijk de weg naar zowel Vlaamse, Belgische als internationale studentensportcompetities en verdedigt met trots de kleuren van zijn instelling, associatie en respectievelijk land.

Missie

SSV zorgt voor het nodige kader waarin (competitieve) studentensport in Vlaanderen kan floreren. SSV initieert, faciliteert en organiseert de nodige activiteiten die leiden tot een groei in participatie aan Vlaamse, Belgische en internationale studentencompetities.

SSV zal hierbij ook de nodige aandacht besteden aan de niet-sportieve participatie. Waarbij er dus niet enkel gekeken wordt naar de effectieve deelnemers aan de competities en activiteiten, maar ook naar studenten die betrokken zijn bij deze activiteiten. Denk hierbij aan de vrijwilligers/jobstudenten, studenten van bv. een filmschool die de competities filmen, studenten marketing die sociale media inzetten ter promotie van de studentensport, maar vooral ook aan de toeschouwers en supporters die mee komen om “hun ploeg” naar de overwinning te juichen en op die manier extra cachet geven aan de competities.
SSV zorgt tevens voor de nodige initiatieven om studenten van zoveel mogelijk verschillende instellingen te betrekken bij het associatie overschrijdend studentensportaanbod.


Sportaanbod Studentensport Vlaanderen

Studentensport Vlaanderen organiseert kampioenschappen voor studenten van het Hoger onderwijs op verschillende niveau's.

Vlaamse competities

Studentensport Vlaanderen organiseert competities voor de studenten van de het Vlaamse hoger onderwijs.
Dit zijn voornamelijk teamsporten, met af en toe een individuele sport. 

Het hoogtepunt van de Vlaamse competities, zijn de Vlaamse finales. Tijdens deze finales wagen de geplaatste ploegen hun kans voor de titel Vlaams Studentenkampioen.

Belgische competities

Samen met ASEUS, de Waalse studentensport federatie, organiseren we Belgische Studentenkampioenschappen in individuele sporten.

Daarnaast nemen de Vlaamse studentenkampioenen het op tegen de Waalse studentenkampioenen in teamsporten op de Belgische finaledag.

Internationale competities

BUSF (ASEUS en SSV samen) faciliteert de deelname van topsportstudenten aan internationale competities van FISU.
FISU
organiseert onder andere Wereldkamioenschappen (WUC's) en Olympische Spelen (World University Games, WUG) voor studenten.

 
 

Sportieve hogeschool- en universiteitsstudenten

Ieder academiejaar wordt de prijs voor sportieve hogeschool- en universiteitsstudent uitgereikt en toegekend door Studentensport Vlaanderen. 

Ieder academiejaar worden volgende 2 prijzen toegekend:

1. Prijs ‘Sportieve Universiteitsstudent’:
Deze prijs wordt toegekend aan een student van een universiteit, die op een uitzonderlijke wijze zijn of haar studies heeft weten te combineren met een sportieve loopbaan op hoog niveau.

2. Prijs ‘Sportieve Hogeschoolstudent’:
Deze prijs wordt toegekend aan een student van een hogeschool, die op een uitzonderlijke wijze zijn of haar studies heeft weten te combineren met een sportieve loopbaan op hoog niveau.

Er kan 1 student per onderwijsinstelling genomineerd worden om deze prijs te winnen. De genomineerden zijn allen afgestudeerd in het academiejaar voorafgaand aan de uitreiking en bezitten allen de Beglsiche nationaliteit.

 
 

Onze medewerkers

Eva Vander Velpen
Coördinator Studentensport Vlaanderen

Nancy Rotiers
Algemeen secretariaat & Boekhouding